Vogelkustasiel De Fûgelpits

Mokselbankwei 1

9142 VJ Moddergat

Tel: 0519-321591

email: fugelpits@planet.nl 

      Banknr: NL36.RABO.0117.6589.52

Doneren?

Met uw hulp kunnen wij hulpbehoevende vogels en wilde dieren blijven helpen. U kunt ons steunen met een vrijwillige donatie op  NL36.RABO.0117.6589.52 of donateur worden voor een vast bedrag per jaar. Wanneer u donateur wordt ontvangt u ieder jaar ons het boekje 'Nieuwsflits' waarin we in woord en beeld laten zien wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd bij de Fûgelpits. In beide gevallen zijn we u zeer erkentelijk. Stuur gerust een mailtje voor meer informatie om donateur te worden of anderszins te doneren. 

 

Heeft u een hulpbehoevende vogel of wild dier gevonden?

Vanwege de heersende vogelgriep zijn wij gesloten voor bezoek. U kunt wel hulpbehoevende vogels en wilde dieren blijven brengen, tenzij ze NIET besmet zijn met vogelgriep. U kunt ze voor bij de weg afleveren in de daarvoor bestemde hokken of even contact met ons opnemen via de intercom of via 0519-321591. Bij twijfel over een eventuele besmetting graag eerst met ons bellen, dan overleggen wij samen met u wat de beste oplossing is voor het betreffende dier! 

Excuses voor het ongemak, maar we kunnen helaas even niet anders.... 

Link met meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/maatregelen-tegen-vogelgriep

 

Deze kunt u dagelijks komen brengen vanaf 9.00u - 21.00u, 7 dagen per week! Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 

Wilt u onze opvang komen bezoeken?

Vanwege de heersende vogelgriep en het daarbij horende besmettingsgevaar, welke enorm is, zijn wij genoodzaakt onze vogelopvang te sluiten voor bezoek.