Vogelkustasiel De Fûgelpits

Mokselbankwei 1

9142 VJ Moddergat

Tel: 0519-321591

email: fugelpits@planet.nl 

      Banknr: NL36.RABO.0117.6589.52

Doneren?

Met uw hulp kunnen wij hulpbehoevende vogels en wilde dieren blijven helpen. U kunt ons steunen met een vrijwillige donatie op  NL36.RABO.0117.6589.52 of donateur worden voor een vast bedrag per jaar. Wanneer u donateur wordt ontvangt u ieder jaar ons het boekje 'Nieuwsflits' waarin we in woord en beeld laten zien wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd bij de Fûgelpits. In beide gevallen zijn we u zeer erkentelijk. Stuur gerust een mailtje voor meer informatie om donateur te worden of anderszins te doneren. 

Heeft u een hulpbehoevende vogel of wild dier gevonden?

Deze kunt u dagelijks komen brengen vanaf 9.00u - 21.00u, 7 dagen per week! Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 

Wilt u onze opvang komen bezoeken?

Vanwege de verbouwing aan onze opvang zijn wij gesloten voor bezoek, voor alle hulpbehoevende dieren is er uiteraard ruimte en tijd! De opvang gaat dus wel gewoon door tijdens deze verbouwingsperiode.