Vogelkustasiel De Fûgelpits

Mokselbankwei 1

9142 VJ Moddergat

Tel: 0519-321591

email: fugelpits@planet.nl 

      Banknr: NL36.RABO.0117.6589.52

Doneren?

Met uw hulp kunnen wij hulpbehoevende vogels en wilde dieren blijven helpen. U kunt ons steunen met een vrijwillige donatie op  NL36.RABO.0117.6589.52 of donateur worden voor een vast bedrag per jaar. Wanneer u donateur wordt ontvangt u ieder jaar ons het boekje 'Nieuwsflits' waarin we in woord en beeld laten zien wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd bij de Fûgelpits. In beide gevallen zijn we u zeer erkentelijk. Stuur gerust een mailtje voor meer informatie om donateur te worden of anderszins te doneren. 

Bezoeken?

Dat kan op woensdagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur. 
Ook is het mogelijk om voor groepen rondleidingen te organiseren, eventueel met koffie/thee en gebak erbij. Dit kan op afspraak.
Voor dieren in nood zijn geen openingstijden en kunnen alle dagen gebracht worden. Bel gerust als u vragen heeft.