Vogelkustasiel De Fûgelpits

Mokselbankwei 1

9142 VJ Moddergat

Tel: 0519-321591

email: fugelpits@planet.nl 

      Banknr: NL36.RABO.0117.6589.52

Doneren?

Met uw hulp kunnen wij hulpbehoevende vogels en wilde dieren blijven helpen. U kunt ons steunen met een vrijwillige donatie op  NL36.RABO.0117.6589.52 of donateur worden voor een vast bedrag per jaar. Wanneer u donateur wordt ontvangt u ieder jaar ons het boekje 'Nieuwsflits' waarin we in woord en beeld laten zien wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd bij de Fûgelpits. In beide gevallen zijn we u zeer erkentelijk. Stuur gerust een mailtje voor meer informatie om donateur te worden of anderszins te doneren. 

Heeft u een hulpbehoevende vogel of wild dier gevonden?

Deze kunt u dagelijks komen brengen vanaf 9.00u - 21.00u, 7 dagen per week! Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 

Wilt u onze opvang komen bezoeken?

Dit kan op:

In de maanden juni, juli en augustus;

* maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 14.00u - 16.00u.

In de maanden september t/m mei;

Op de woensdagmiddag vanaf 14.00u - 16.00u.