Wat gebeurt er bij de Fûgelpits?

Zoals de naam al doet vermoeden, Vogelopvangcentrum de Fûgelpits, worden er hier voornamelijk vogels opgevangen die om wat voor reden dan ook hulp nodig hebben. Het gaat hier om wilde dieren en ons doel is dan ook altijd om ze weer in goede conditie in de natuur vrij te kunnen laten. Niet alleen vogels, ook reeën, hazen, egels, vleermuizen en andere hulpbehoevende wilde dieren komen hier met regelmaat binnen en worden net als de vogels verzorgd en behandeld met als streven ze weer vrij te kunnen laten in een gebied waar ze van nature voorkomen. Voor dit werk hebben we een voormalige varkenshouderij getransformeerd tot opvangcentrum waar we alle ruimte en middelen hebben om dit werk te kunnen doen. Er komt namelijk nogal wat bij kijken: Huisvesting, voeding, verzorging, transport, medische kennis zijn onder andere zaken die geregeld en in orde dienen te zijn. Alhoewel dit allemaal geregeld is, zijn we ook altijd in ontwikkeling, want van tijd tot tijd zijn verblijven aan vervanging toe of zorgen nieuwe inzichten voor een verandering van aanpak. Een team van vrijwilligers helpt ons hier bij, mede dankzij hen zijn wij in staat zoveel dieren te kunnen helpen! 

Filmpje gemaakt door Ran-Levi Yamamori van Eco Nature Productions over het reilen en zeilen van de Fûgelpits:

De dierenopvang.

De opvang zelf is gevestigd in wat voorheen varkensstallen waren. Nu zijn de ruimten omgebouwd zodat ze geschikt zijn voor het verzorgen en opvangen van de gewonde dieren die hier binnenkomen.  Zo is er bijvoorbeeld een vertrek met een wand vol kleinere kooitjes die vooral geschikt is voor niet al te grote vogels zoals meesjes, vinken, mussen, merels, tortels, uilen en andere kleinere vogelsoorten.
Een ander vertrek is voorzien van grotere vakken die zo nodig van bovenaf afgedekt kunnen worden voor de betere vliegeniers. deze ruimte is zeer geschikt voor het voor kortere duur opvangen van ganzen, zwanen, eenden, maar ook egels. Egels zijn namelijk erg slim en weten de kleinere kooitjes gemakkelijk open te maken om vervolgens door de opvang heen aan de wandel te gaan. De gladde wanden van deze grotere vakken voorkomen het 'losbreken' van egels. In deze ruimte bevinden zich ook de zogenaamde uitvliegkooien, waar jong volwassen vogels voor het eerst hun vleugels kunnen strekken en het vliegen goed kunnen trainen voordat ze vrijgelaten worden.
Voor de kleineren en zeer jonge dieren is een apart vertrek met speciale bedjes, waar ze lekker onder een lamp goed op temperatuur kunnen blijven en ontspannen sterk en groot kunnen worden. Onderkoelde vogels knappen vaak ook goed op in deze ruimte.
Grote 'lege' ruimtes worden vrijgehouden voor bijvoorbeeld reeën, maar worden soms ook gebruikt voor grote groepen vogels. Grote groepen vogels komen voornamelijk binnen in het geval van een olielozing op zee waarbij vele zeekoeten, zwarte zee-eenden, alken en andere soorten gelijktijdig besmeurd raken en dus massaal aanspoelen op de kust. In deze grote ruimten kunnen ze bij elkaar blijven. Deze vogels die van nature in groepen leven raken zo veel minder gestrest, eten beter en hebben daarom een grotere kans op herstel.
Buiten zijn er nog diverse verblijven waar dieren opgevangen kunnen worden voor herstel. Een drietal kooien met natuurlijke begroeiing worden graag benut door buizerds, valken en diverse uilensoorten om op te knappen. Een groter verblijf met zwembaden is een fijne plek voor diverse soorten watervogels, maar ook reigers, ooievaars en aalscholvers hebben hier genoeg bewegingsruimte. 
Tijdens dit schrijven wordt er hard gewerkt aan de realisatie van onder andere een weidevogelkooi en nieuwe buitenverblijven voor reeën.

Behandelruimten.

Naast het opvangen van dieren is er natuurlijk ook ruimte nodig voor de behandeling van deze dieren. Een plek waar je een gebroken pootje kan spalken, medicijnen toedienen of een vogel in alle rust kan bevrijden uit een warboel van visdraad om maar een paar voorbeelden te noemen. Uiteraard is hier ook ruimte voor ingericht. Daarnaast is het washok zo ingericht dat deze in geval van een olieramp zo kan worden omgetoverd in wasruimte voor de besmeurde vogels. Omdat dit geen dagelijkse kost is, maar wanneer het gebeurt de opvang vaak wel al heel snel honderden olieslachtoffers binnenkrijgt is deze ruimte zo ingericht dat hij het hele jaar door functioneel is, maar in tijden van nood bij de vogels vliegensvlug omgetoverd kan worden tot een werkplek waar snel en efficiënt de vogels schoon gewassen kunnen worden, met wasmachine en al.

Natuureducatief Centrum de Fûgelpits.

Sinds 2024 is de Fûgelpits niet alleen een veilige haven voor wilde dieren, maar ook voor mensen die weer 'terug naar de natuur' willen. Middels het Natuureducatief Centrum zetten we ons in met het aanbieden van kennis omtrent onze natuur voor eenieder die daar oren naar heeft. De verdiensten van dit werk komen geheel ten goede aan de dierenopvang zelf! Lees er alles over onder het kopje Educatief.

Zoals u kunt lezen komt er heel wat bij kijken en ieder jaar passeren weer duizenden wilde dieren en vogels de revue bij de Fûgelpits. Het lukt niet elke keer, maar de keren dat het lukt, dan weet je weer dat het het allemaal waard is: Een dier weer vrijlaten in de natuur!